top of page

KIM JESTEŚMY?

Polsko-Serbska Izba Gospodarcza jest najważniejszą organizacją pozarządową uczestniczącą w procesie rozwoju współpracy bilateralnej w obszarze ekonomii, której celem jest poprawa relacji gospodarczych między obydwoma krajami poprzez aktywny wkład i wpływ na strukturę, jakość, dynamikę i ogólnie rozumiane znaczenie współpracy gospodarczej pomiędzy dwoma krajami.

Ko smo

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Jako organizacja pozarządowa i non-profit, Polsko-Serbska Izba Gospodarcza chroni i promuje interesy swoich członków, łączy i popiera ich współpracę, zapewnia niezbędną pomoc i wsparcie w nawiązywaniu relacji z sektorem prywatnym i/lub publicznym, zachęca do poszanowania zasady odpowiedzialnego biznesu i aktywnego wkładu w działalność społeczną.

Šta radimo

JAK DZIAŁAMY?

Wypełniając swoją misję, Polsko-Serbska Izba Gospodarcza aktywnie działa na rzecz promowania dobrego otoczenia biznesowego, współpracuje z innymi instytucjami państwowymi i niepaństwowymi w procesie tworzenia i wdrażania regulacji, wierząc, że jasne i przewidywalne otoczenie prawne i gospodarcze jest podstawowym warunkiem współpracy gospodarczej, rozwoju handlu i inwestycji.

Kako radimo

CZYM JESZCZE SIĘ ZAJMUJEMY?

Będąc najważniejszym partnerem we współpracy gospodarczej między obydwoma krajami, ale także wsparciem dla organów państwowych, Polsko-Serbska Izba Gospodarcza będzie angażować się w zacieśnianie więzi między naszymi krajami w obszarach znajdujących się w centrum wspólnego zainteresowania, w sformalizowanie i instytucjonalizację współpracy na najwyższym możliwie poziomie, także w obszarze kultury, nauki i ogólnie rozumianego kształcenia. Zasady współpracy bilateralnej uregulowane są na postawie umów dwustronnych, których lista znajduje się pod linkiem.

Oprócz współpracy dwustronnej, Izba będzie pełnić rolę partnera i doradcy we wspólnych działaniach globalnych, które uwzględniają szersze interesy społeczne i wpływają na rozwój współpracy międzynarodowej.

Šta je još važno
bottom of page