top of page

KO
SMO MI?

Poljsko-Srpsko poslovno udruženje je najvažnija nedržavna institucija u procesima razvoja bilateralne ekonomske saradnje između Republike Poljske i Republike Srbije koja ima za cilj unapređenje ekonomskih odnosa dve zemlje na način da aktivno doprinosi i utiče na strukturu, kvalitet, dinamiku i sveukupan značaj privredne saradnje između dve zemlje.

Ko smo

ŠTA
RADIMO?

Kao nedržavna i neprofitna institucija Poljsko-Srpsko poslovno udruženje štiti i promoviše interese svojih članica, okuplja i afirmiše njihovu medjusobnu saradnju, pruža neophodnu pomoć i podršku u uspostavljanju odnosa sa privatnim ili javnim sektorom, podstiče poštovanje principa odgovornog poslovanja svojih članica i aktivnog doprinosa društvenoj zajednici.
 

Šta radimo

KAKO RADIMO?

U ostvarivanju svoje misije Poljsko-Srpsko poslovno udruženje aktivno radi na promociji dobrog poslovnog okruženja, saradjuje sa drugim državnim i nedržavnim institucijama u procesu kreiranja i primene propisa, verujući da jasno i predvidivo pravno i ekonomsko okruženje predstavlja osnovnu pretpostavku za razvoj ekonomske saradnje, trgovine i investicija.
 

Kako radimo

ŠTA JE JOŠ VAŽNO?

Kao najvažniji partner za ekonomsku saradnju obe zemlje ali i za državne organe, Poljsko Srpsko poslovno udruženje ce neprestano raditi na jačanju veza izmedju dve zemlje u oblastima od zajednickog interesa, na formalizaciji i institucionalizaciji saradnje na visokom i na najvišem nivou u cilju produbljivanja poslovne, kulturne, naučne i obrazovne saradnje. Najveći deo medjusobne saradnje regulisan je bilateralnim sporazumima čiji je spisak dostupan na sledećem linku.

Osim bilateralne saradnje, udruženje će delovati kao partner i savetnik u zajednickim globalnim akcijama koje doprinose širem društvenom interesu i medjunarodnoj saradnji.


 

Šta je još važno
bottom of page