top of page

INFORMACIJE O ČLANSTVU

Na ovoj stranici se možete upoznati sa uslugama i koristima od članstva u Poljsko-Srpskoj privrednoj komori. 


Komora okuplja poljske i srpske firme koje žele da ostvare ili prošire saradnju na tržištu Poljske ili Srbije. Komora je stručno poslovno udruženje koje pruža pomoć i podršku svojim članicama.


Ukoliko se kao srpska firma interesujete za saradnju sa partnerima u Poljskoj, ovo su usluge na koje možete računati:


•    Osnivanje firme u Poljskoj
•    Kontakti sa poslovnim partnerima, dobavljačima, kupcima u Poljskoj
•   Saradnja sa državnim institucijama i administracijom na nacionalnom i regionalnom nivou
•  Informacije o raspoloživim izvorima finansiranja u Poljskoj (nacionalni i fondovi Evropske unije)
•    Kompletna pravna i advokatska pomoć i zaštita na tržištu Poljske
•    Administrativna podrška (radno-pravni statusi, knjigovodstvene usluge)

 

Ukoliko kao poljska firma već poslujete u Srbiji ili tek nameravate da započnete poslovanje, članstvom u Poljsko-Srpskoj privrednoj komori možete računati na usluge koje su prilagođene Vama:


•     Osnivanje firme u Srbiji
•     Usklađivanje sa regulatornim zahtevima
•     Pružanje kompletne pravne pomoći
•     Specijalizovane stručne usluge (izrada izveštaja o transfernim cenama, izrada studija procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, provera poslovnih partnera u Srbiji i Poljskoj, itd.).
•      Usluge iz oblasti ljudskih resursa, organizacija obuka i stručnih skupova
•  Stručni skupovi, tematske radne grupe, inicijative za poboljšanje poslovnog ambijenta, saradnja sa drugim članicama Komore


Članstvo u Komori je besplatno i ostvaruje se popunjavanjem formulara za članstvo koje Vam Komora dostavlja. Besplatno članstvo se odnosi na usluge koje članica ostvaruje u Srbiji i u Poljskoj odnosno predstavništvu Komore u Varšavi i partnerskim kancelarijama Komore u Vroclavu, Gdanjsku i Lodju.


Platne usluge se odnose na usluge koje pružaju partneri Komore u Srbiji i Poljskoj saglasno važećem cenovniku partnera i popustima na koje kao članica Komore imate pravo.


Detaljnije informacije o članstvu, mogućnostima saradnje, benefitima, kao i svim ostalim segmentima našeg delovanja, možete dobiti ukoliko nas kontaktirate na office@polskoserbskaizba.org ili na broj telefona 069 2626975.


Unapred se radujemo budućoj saradnji.

bottom of page