top of page

USŁUGI

Polsko-Serbska Izba Gospodarcza samodzielnie lub przy pomocy szerokiego grona specjalistów – partnerów z różnych dziedzin, udziela pomocy polskim i serbskim firmom, które chcą nawiązać lub usprawnić działalność gospodarczą.

Izba nawiązała współpracę z ponad 80 partnerami – z podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi, z którymi współpracuje od wielu lat. Wszystkie usługi świadczone przez partnerów na rzecz członków Polsko-Serbskiej Izby podlegają obowiązkowej weryfikacji i monitorowaniu przez Izbę.

Usługi świadczone przez Polsko-Serbską Izbę Gospodarczą można podzielić na 4 podstawowe kategorie, w ramach których udzielana jest pomoc klientom.

Udzielanie informacji

 • Podstawowe informacje ekonomiczno-prawne o serbskich i polskich firmach,

 • Warunki otwarcia firmy, ocena kosztów wstępnych, ocena niezbędnych warunków rozpoczęcia działalności gospodarczej, procedury administracyjne związane z założeniem firmy, pomoc w znalezieniu lokalu (np. na siedzibę), otwarciu rachunku bankowego, pomoc w tłumaczeniu i weryfikacji niezbędnej dokumentacji,

 • Nawiązanie kontaktu z biurami rachunkowymi, notariuszami, podmiotami czy organami wydającymi licencje lub zezwolenia na wykonywanie określonych czynności,

 • Pomoc w interpretacji przepisów specjalistycznych lub warunków określonych czynności, warunków technicznych i innych,

 • Pierwsze kontakty w agencjach rządowych wydających zezwolenia

 • Identyfikacja potencjalnych kontrahentów

 • Uczestnictwo w rozmowach z kontrahentem, negocjacje w imieniu klienta, doradztwo i pomoc przy podpisaniu umowy z kontrahentem

 • Sprawdzenie wiarygodności firm serbskich/polskich

Pružanje info

Obsługa polskich/serbskich firm rozpoczynających działalność gospodarczą

•    Obsługa w zakresie pomocy prawnej, sporządzania umów
•    Przygotowywanie listy potencjalnych partnerów i potwierdzenie                    nawiązania współpracy z Twoją firmą;
•    Pomoc w znalezieniu lokali biurowych/użytkowych; pomoc w rekrutacji pracowników; umowy z pracownikami; wyposażenie lokali
•    Przygotowywanie prezentacji potencjalnych kontrahentów, ich                      produktów lub usług
•    Pomoc w zawieraniu umów handlowych
•    Doradztwo w zakresie przygotowania produktów na rynek
•    Budowa sieci dystrybucyjnej
•    Strategia marketingowa, dobór agencji, kanały sprzedaży
•    Przygotowanie i udział w targach w Serbii i Polsce
•    Prezentacja ofert i informacji polskich firm
•    Kompleksowa organizacja misji gospodarczej

Servis

Dodatkowe usługi (usługi specjalne)

 • Usługi edukacyjne, szkolenia personelu, wydawanie zaświadczeń, certyfikatów 

 • Informacje biznesowe i gospodarcze, newslettery, aktualizacje i interpretacje przepisów i ustaw, analizy sektorowe

 • Usługi wyspecjalizowanych tłumaczy języka polskiego i serbskiego; tłumaczenia pisemne i ustne: podczas szkoleń, rozmów biznesowych i konferencjiu

 • Zakup hal, przestrzeni magazynowych, centrów logistycznych

 • Obsługa HR, poszukiwanie personelu, selekcja agencji rekrutacyjnych, rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, przygotowanie do zatrudnienia

 • Monitorowanie opinii publicznej, ochrona interesów polskiej gospodarki, współpraca z mediami;

 • Pomoc w organizacji pobytu w Serbii, obecność tłumacza;

 • Opracowanie projektu kompleksowej obsługi w zakresie organizacji targów i wystaw (wynajem powierzchni, zabudowa stoiska, noclegi, hostessy ze znajomością języka polskiego i serbskiego)

Spec. usluge

Pomoc w nawiązywaniu współpracy z organami państwowymi

 • Przygotowanie i prezentacja stanowiska Izby na potrzeby Polsko-Serbskiej Komisji do Spraw Gospodarczych

 • Regularna wymiana poglądów i propozycji polskiej gospodarki z organami państwowymi

 • Formowanie wspólnych stanowisk i propozycji usprawnienia pracy Rad Dwustronnych Izb Handlowych w Serbii

 • Pomoc w nawiązaniu współpracy z członkami Polchambers

Wszystkie usługi dostosowane są do indywidualnych potrzeb klientów

Saradnja
bottom of page