top of page

USLUGE

Poljsko Srpsko poslovno udruženje, samostalno ili uz pomoć širokog kruga specijalista - partnera iz različitih oblasti pruža pomoć poljskim i srpskim firmama koje žele da uspostave ili unaprede poslovnu saradnju.

Udruženje ima uspostavljenu saradnju sa više od 80 partnera – firmi i fizičkih lica sa kojima saradjuje dugi niz godina. Sve usluge koje partneri pružaju članicama Poljsko-Srpskog udruženja prolaze obavezno verifikaciju i monitoring od strane Udruženja.

Usluge koje pruža Poljsko-Srpsko poslovno udruženje mogu se podeliti na 4 osnovne vrste usluga u okviru kojih je moguće dalje, po potrebi klijenata, obezbediti i dalju vrstu pomoći.

Pružanje opštih informacija

 • Osnovne ekonomske i pravne informacije o srpskim i poljskim firmama, 

 • Uslovi za otvaranje firme, procena inicijalnih troškova, procena neophodnih uslova za početak poslovanja, administrativne procedure vezane za osnivanje firme, pomoć u vezi obezbeđivanja sedišta, otvaranja računa u banci, pomoći oko prevoda i overe neophodne dokumentacije, 

 • Uspostavljanje kontakta sa knjigovodstvenim agencijama, notarima, stručnim udruženjima koja izdaju licence ili dozvole za obavljanje određene aktivnosti, 

 • Pomoć oko tumačenja specijalizovanih propisa ili uslova za pojedine delatnosti, tehničkih i drugih uslova, 

 • Inicijalni kontakti u Vladinim agencijama koje izdaju dozvole

 • Identifikacija potencijalnih izvođača

 • Učestvovanje u razgovorima sa izvođačem, pregovaranje u ime kupca, savetovanje i pomaganje oku potpisivanja ugovora sa izvođačem

 • Provera kredibiliteta srpskih/poljskih kompanija

Pružanje info

Servis poljskim/srpskim kompanijama koje započinju delatnost

 • Servis za kompletne pravne usluge, izrada ugovora

 • Priprema liste potencijalnih partnera i potvrda njihovog interesa za upoznavanje vaše kompanije;

 • Pomoć u nalaženju kancelarije, magacina, pronalaženje zaposlenih, ugovori sa zaposlenima, opremanje kancelarije

 • Usluga predstavlja potencijalnog izvođača, izrada prezentacija proizvoda ili usluga

 • Pomoć pri sklapanju komercijalnih ugovora

 • Savetovanje u vezi pripreme proizvoda za tržište

 • Izgradnja distributivne mreže

 • Strategija marketinga, izbor agencija, kanala prodaje

 • Priprema i učešće na sajmovima u Srbija i Poljskoj

 • Prezentacija ponuda i informacija poljskih kompanija

 • Na vaš zahtev, pripremamo sveobuhvatnu organizaciju trgovinske misije

Servis

Specijalizovane usluge

 • Usluge obrazovanja, obuka kadrova, izdavanje sertifikata

 • Poslovne informacije, bilten, ažuriranje zakona i propisa, poslovna klima, analiza sektora

 • Nudimo usluge specijalizovanih poljskih i srpskih prevodilaca. Pružamo pisane i usmene prevode: tokom obuka, poslovnih razgovora i konferencija

 • Kupovina zajedničkih hala, logističkog prostora

 • HR služba, potraga za kadrovima, izbor agencija za angažovanje kadrova, obavljanje razgovora sa kandidatima, priprema za angažovanje

 • Usluga praćenja javnog mnjenja, zaštite interesa poljske privrede, saradnja sa medijima

 • Pomoć u organizovanju vašeg boravka u Srbiji, prisustvo prevodioca

 • Razvoj sveobuhvatnog projekta usluga u oblasti sajmova i izložbi (iznajmljivanje prostora, razvoj štandova, smeštaj, hostese sa znanjem poljskog i srpskog jezika)

Spec. usluge

Pomoc u uspostavljanju saradnje sa državnim organima 

 • Izrada i prezentacija stava Komore za potrebe Poljsko-srpskog odbora za ekonomska pitanja

 • Redovna razmena stavova i predloga poljske privrede sa državnim organima

 • Formiranje zajedničkih stavova i predloga za unapređenje rada Saveta bilateralnih privrednih komora u Srbiji

 • Pomoć u uspostavljanju saradnje sa članovima Polchambers

Sve usluge se prilagođavaju individualnim potrebama klijenata

Saradnja
bottom of page