top of page

HISTORIA

Od 2008 roku istnieje inicjatywa skupiająca polskie firmy i przedsiębiorców działających w Serbii, która w 2011 roku przekształciła się w nieformalną organizację Polski Klub Biznesu. Wraz ze wzrostem liczby zainteresowanych członków i ich potrzeb, czyli próśb ze strony Klubu, rosła potrzeba poprawy sposobu organizacji i funkcjonowania, co zaowocowało formalnym powołaniem Polsko-Serbskiej Izby Gospodarczej w 2016 roku.

Jednym z ważnych celów powstania było większe zaangażowanie instytucjonalne Izby w rozwiązywanie praktycznych problemów członków, podejmowanie inicjatyw wobec organów państwowych oraz większa współpraca z podobnymi instytucjami w Serbii i w Polsce. W tym przypadku szczególnie ważne są dwie przynależności do Izby:

bottom of page