top of page

POLCHAMBERS

Polchambers to niezależne stowarzyszenie zrzeszające polskie izby handlowe i organizacje biznesowe na całym świecie. Izby zrzeszone w Polchambers reprezentują polską gospodarkę za granicą, promują tworzenie globalnych powiązań biznesowych poprzez szeroką sieć członków, udzielają wsparcia polskim firmom i chronią ich interesy na rynku zagranicznym.

Polchambers powstał w 2017 roku i sformalizował współpracę z kilkoma polskimi instytucjami, które mają na celu wspieranie polskich firm za granicą (PAIH, ARP, BANK PEKAO)

Założycielem Polchambers jest Polsko-Serbska Izba Gospodarcza. Najważniejsze działania, w których braliśmy udział:

  • Forum Polskie Organizacje Biznesowe na Świecie, Warszawa, październik 2017

  • I Forum wsparcia polskiego biznesu za granicą 25.10.2018 – PAIH EXPO 2018 – PGE Narodowy

  • II Forum PAIH, październik 2019, PGE Narodowy - Forum Handlu i Inwestycji

Bez naslova.png

Podpisanie Umowy o współpracy pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu a Polchambers, 6 listopada 2017 r. lat

kkk.png

Forum Polskie agencje na sviecie, Warszawa, październik 2017.

bottom of page