top of page

DOBRZE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

5 DUŻYCH OŚRODKÓW NAUCZANIA
241968
AKTYWNYCH STUDENTÓW
517
SZKÓŁ
ŚREDNICH
86%
SPOŁECZEŃSTWA WŁADA JĘZYKIEM ANGIELSKIMi
9,9%
Wskaźnik
bezrobociA
bottom of page