top of page

STABILIZACJA

NAJNIŻSZY SPADEK PKB W EUROPIE W 2020 R. *
INFLACJA W 2020 R. NA POZIO. 1,3%**
Kraj
kandydujący do UE***

*     źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF);

**   źródło: Narodowy Bank Serbii

*** w marcu 2012 r. Serbia uzyskała status państwa kandydującego do UE.

bottom of page