top of page

STABILNOST

najmanji pad
gdp u evropi u 2020*
INFLACIJA
OD 1,3% U
2020**
KANDIDAT
ZA PRIJEM
U EU***

* izvor: MMF;

** izvor: Narodna banka Srbije;

*** u martu 2012. Republika Srbiјa је dоbila status kandidata za članstvо u ЕU.

bottom of page