top of page

GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Srbija se nalazi na Balkanskom poluostrvu i predstavlja pravu vezu između istoka i zapada Evrope, Južne i Severne Evrope. Nalazi se na granici EU i raskrsnici panevropskih koridora 10 i 7 i ima stratešku poziciju za tržišta Evrope, Azije i Bliskog Istoka.
Bez%20naslova_edited.jpg
bottom of page