top of page

INSTRUMENTY FINANSOWE

W celu odzyskania początkowych nakładów inwestycyjnych i ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, rząd serbski oferuje wsparcie finansowe na projekty inwestycyjne typu Greenfield i Brovnfield w sektorze produkcyjnym i usługowym. 

Rząd lub samorząd lokalny mogą sprzedawać działki budowlane po cenach niższych od rynkowych w ramach wspierania projektów inwestycyjnych, które mają znaczenie społeczne i/lub gospodarcze na poziomie krajowym (w przypadku działek będących własnością skarbu państwa), lub projektów wspierających i promujących lokalny rozwój gospodarczy (w przypadku działek należących do samorządów lokalnych).

Dziesięcioletnie zwolnienie z podatku dochodowego przewidywane jest dla inwestorów zatrudniających ponad 100 osób z wkładem własnym przekraczającym 8,5 mln euro (miliard RSD). Ten instrument finansowy jest uruchamiany w momencie kiedy firma wypracuje zysk. 

Zatrudnianie bezrobotnych znajdujących się w ewidencji urzędów pracy dłużej niż 6m-cy umożliwia obniżenie zaliczki na podatek naliczanej od wynagrodzenia netto od momentu zatrudnienia pracownika w następującym wymiarze:
•    1-9 nowych miejsc pracy: obniżka zaliczki o 65%
•     10-99 nowych miejsc pracy: obniżka zaliczki o 70%
•     100+ nowych miejsc pracy: obniżka zaliczki o 75%
(ulgi w przypadku zaliczek podatkowych nie mogą łączyć się z innymi zachętami finansowymi) 

Serbia podpisała 62 porozumienia o podwójnym opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku.  Oprócz porozumień o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanych z krajami europejskimi, Serbia podpisała takie umowy z krajami afrykańskimi i azjatyckimi. 

W Serbii istnieje 15 specjalnych stref ekonomicznych, w których działalność prowadzą 204 międzynarodowe przedsiębiorstwa zatrudniające 37 855 pracowników. Obroty w strefach w 2018 r. wyniosły 5 mld euro.

bottom of page