top of page

FINANSIJSKE OLAKŠICE

Da bi nadoknadila početna kapitalna ulaganja i olakšala pokretanje poslovnih poduhvata, Vlada Srbije nudi finansijsku podršku za Greenfield i Brovnfield projekte u proizvodnom sektoru i u sektoru uslužnih dealtmnosti.

Vlada ili lokalna opština mogu prodati građevinsko zemljište po ceni koja je niža od tržišne cene, a kao podrška investicionom projektu koji ima nacionalni značaj (ako je zemljište u vlasništvu vlade) ili pak ako se radi o investicionim projektima koji promovišu lokalni ekonomski razvoj (ako je zemljište u vlasništvu organa lokalne samouprave).

Desetogodišnje oslobadjanje poreza na dobit preduzeća dostupno je investitorima koji zaposle više od 100 zaposlenih i ulože više od 8,5 miliona evra (milijardu dinara). Ova mogucnost zapocinje kada preduzece pocne da ostvaruje profit

Zapošljavanje ljudi koji su bili na evidenciji Nacionalne sluzbe za zaposljavanje duže od 6 meseci daje poslodavcima pravo na znatno rasterecenje poreza za isplacene neto zarade od trenutka zaposlenja, i to:
• 1-9 novih radnih mesta: smanjenje od 65%
• 10-99 novih radnih mesta: smanjenje od 70%
• 100+ novih radnih mesta: smanjenje od 75%
(podsticaji na porez na zarade ne mogu se kombinovati sa finansijskim podsticajima)

Republika Srbija ima 62 potpisana sporazuma o dvostrukom oporezivanju koji pokrivaju prihode, kapital i imovinu. Pored   sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koji su potpisani sa veccinom evropskih zemalja, Srbija ima potpisane sporazume o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sa mnogobrojnim zemljama Azije i Afrike.

U Republici Srbiji postoji 15 zona slobodne trgovine u kojima posluje 204 multinacionalnih kompanija u kojima je zaposleno 37855 zaposlenih. Obrt u 2018. godini je iznosio EUR 5 mlrd.

bottom of page