top of page


NIGDY LEPSZE STOSUNKI GOSPODARCZE POMIĘDZY PL-RS


P. Milan Brković – Prezes Polsko Serbska Izba Gospodarcza na potrzeby odwiedzających naszą stronę internetową dokonał oceny stosunków gospodarczych między Polską a Serbią, wskazał na możliwości dalszego rozszerzania współpracy, podkreślił ważność dobrych stosunków bilateralnych, przedstawił polskim firmom sytuację gospodarczą w RS, mówił o wyzwaniach o charakterze globalnym, które mogą negatywnie wpłynąć na nasze gospodarki a w rezultacie i na współpracę w tym zakresie, znaczenie inicjatyw regionalnych i współpracy instytucjonalnej. Szczegóły

bottom of page