top of page

Przypominamy wszystkim członkom, że od 1 października możliwe jest zgłaszanie lokalizacji obiektów, do których niezbędne jest posiadanie urządzenia fiskalnego.

Obowiązek fiskalizacji reguluje Ustawa o Fiskalizacji Elektronicznej (Dz.U. RS nr 153/2020). Nowa ustawa o fiskalizacji opiera się na przesyłaniu online w czasie rzeczywistym danych o wystawionych fakturach fiskalnych i jest jednym ze sposobów walki z szarą strefą i lepszego ściągania podatków. Nowa ustawa zacznie obowiązywać 1 stycznia 2022 r.

bottom of page