top of page

PAIH oraz Izba Gospodarki Elektronicznej (IGE) podpisały porozumienie o współpracy w zakresie promocji, edukacji i rozwoju eksportu w e-commerce. Celem współpracy jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju i wzmocnienia polskiej branży cyfrowej i e-commerce na rynku polskim i zagranicznym. Umowa obejmuje również promocję firm krajowych w stosunku do potencjalnych kontrahentów zagranicznych obecnych na polskim rynku czy planowanie współpracy gospodarczej (Artur Osiecki, Rzeczpospolita).

bottom of page