top of page

WAŻNE NOTATKI

  • Koszty poświadczania dokumentów w Polsce ponosi klient-członek PSIG: koszty notarialne, potwierdzanie dokumentów klauzulą Apostille niezbędnych do założenia firmy w Republice Serbii (kopia paszportu, wyciąg z KRS, dokumentacja statutowa, itd.);

  • Koszty wysyłki oryginałów dokumentów z Polski na adres PSIG (DHL, Fedex, itd.) ponosi klient-członek PSIG;

  • Koszty zakładania i rejestracji firmy w Republice Serbii ponosi PSIG (koszty związane z tłumaczeniami poświadczonymi na język polski, koszty notarialne; wszystkie opłaty administracyjne związane z rejestracją i wpisem do Rejestru Podmiotów Gospodarczych (APR); koszty adwokatów, koszty związane z uzyskaniem podpisu elektronicznego, koszty związane z rejestracją autoryzowanego licencjonowanego biura rachunkowego, koszty zgłoszenia do krajowej administracji skarbowej, koszty przesyłania wyciągów z e-bankowości do Polski (DHL) itd.);

  • W procesie zakładania firmy w Republice Serbii, pełnomocnik prawny będzie zobowiązany do przyjazdu do Serbii tylko 1 raz (na 1 dzień) w celu odebrania podpisu elektronicznego;

  • Wybrany pakiet nie obejmuje obowiązkowych kosztów prowadzenia działalności w Republice Serbii w tym: miesięczne składki dla założyciela firmy (na rok 2023 wynoszą 8.406,00 RSD (70€/mies.), roczna EKO taksa: dla mikrofirm/mikroprzedsiębiorstw (na rok 2023 wynosi 5.000,00 RSD (4€/mies.)

bottom of page