top of page

Według magazynu Industrija z 6 kwietnia 2021 r. rok, polska firma J.S. Hamilton Poland kupuje Instytut Bezpieczeństwa Pracy w Nowym Sadzie. JS. Hamilton Poland świadczy usługi inspekcyjno-badawcze oraz doradztwo kontrolno-badawcze, wykonując badania analityczne w swoich laboratoriach.

bottom of page