top of page

NOWA WSPÓŁPRACA. WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI

Z przyjemnością informujemy, że został podpisany list intencyjny pomiędzy Wielkopolską Izbą Gospodarczą a Polsko-Serbską Izbą Gospodarczą. Ten dokument deklaruje wzajemną chęć rozpoczęcia współpracy. Priorytety współpracy są:

  • wzajemna wymiana informacji

  • wzajemna pomoc w działaniach promocyjnych

  • wsparcie polskich (serbskich) marek, polskich (serbskich) przedsiębiorców w kraju i za granicą w komunikacji z właściwymi instytucjami

  • uczestnictwo w organizowanych spotkaniach lokalnych instytucji okołobiznesowych w regionie mających na celu zacieśnienie współpracy i wymianę informacji podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie oferty i dostępności usług szkoleniowych…

Wielkopolska Izba Gospodarcza z siedzibą w Gnieźnie (WIG) została założona w 2017 roku. Celem WIG jest tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw gospodarczych członków WIG, prowadzenie działalności promocyjnej i usługowej w dziedzinie współpracy gospodarczej w kraju i zagranicą oraz wspieranie współpracy kapitałowej i naukowo – technicznej.

Główny cel działalności WIG to wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych na rynku krajowym oraz zagranicznym wśród firm członkowskich WIG i partnerów gospodarczych.

Wierzymy, że to jest początek wspaniałej współpracy, która przyniesie wiele korzyści obu stronom.

bottom of page