top of page

Otwarte Bałkany–„1 region, 1 gospodarka”

Inicjatywa Otwarte Bałkany to jedna z najważniejszych inicjatyw w regionie Bałkanów Zachodnich, której celem jest poprawa współpracy gospodarczej między państwami członkowskimi – Serbią, Macedonią Północną i Albanią. Usuwając bariery administracyjne między krajami, tworzone są warunki do swobodnego przepływu towarów, usług, osób i kapitału na wzór Unii Europejskiej. Przyszły jednolity rynek, liczący około 12 mln mieszkańców, ima ogromny potencjał rozwoju.

 

Według danych GUS (Główny Urząd Statysticzny) łączna wymiana handlowa Polski z krajami Bałkanów Zachodnich w 2021 roku wyniosła ok. 2,3 mld euro, z czego udział Serbii to 77 percent., Macedonii Północnej 17 percent, a Albanii 6 percent.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.

bottom of page