top of page

Poprzez członkostwo w Polsko-Serbskiej Izbie Gospodarczej (PSIG) zyskujesz możliwość założenia sp z o.o. w Republice Serbii z minimalnym kapitałem założycielskim w wysokości 1€.

ACTIVE

149€ mies./rok

 

Członkostwo startowe z wieloma korzyściami.

BUSINESS

249€ mies./rok

 

Średni poziom członkostwa zapewniający szerszy zakres korzyści.

PROFESSIONAL

349€ mies./rok

 

Najwyższy poziom członkostwa zapewniający korzyści premium.

 • Założenie Sp. z o.o. w Republice Serbii,  kapitał 1€, założyciel-osoba fizyczna-obywatel Polski, przedstawiciel-osoba fizyczna-obywatel Polski

 • Rejestracja beneficjentów rzeczywistych, Podpis elektr. dla przedstawiciela

 • Wniosek o założenie konta bank. firmowego, Pobieranie i przesyłanie wyciągów z e-bankowości przesyłką ekspresową DHL do Polski

 • Rejestracja licencj.  aut. biur rachunkowych, Zgłoszenie do kraj. admin. skarbowej i urzędu skar. właściwego dla miejsca prowadzenia działalności

 • Usługa kancelarii wirtualnej, Siedziba firmy pod adresem w Belgradzie, Przyjmowanie korespondencji, Obsługa biura (polish speaking), Przestrzeń na spotkania biznesowe (meeting room

 • Newsletter (kwartalnie)

 • Zaświadczenie o członkos, Prawo do używ. logo PSIG

 • Uczest. w wydarzeniach medialnych organiz. przez PSIG, Prezentowanie się w sieciach społecznościowych PSIG, Udział w inicjatywach PSIG w kontaktach z właściwymi organami

 • 10% Zniżka na specjalistyczne usługi ekspertów, Zniżka na usługi tłumaczeniowe, Zniżka na usługi prawne

 • Założenie Sp. z o.o. w Republice Serbii,  kapitał 1€, założyciel-Sp. z o.o. lub osoba fizyczna-obywatel Polski, przedstawiciel-osoba fizyczna-obywatel Polski

 • 20% Zniżka na specjalistyczne usługi ekspertów, Zniżka na usługi tłumaczeniowe, Zniżka na usługi prawne

 • Organizacja zakwaterowania i pobytu w Republice Serbii

 • Organizacja wizyt/uczestnictwa w targach odbyw. się w Serbii

 • Regularne raportowanie o aktualnych przetargach/zamówieniach publicznych w Republice Serbii z określonej branży

 • Regularne raportowanie o publicznej licytacji majątku masy upadłościowej dłużnika w Republice Serbii

 • Regularne raport. o sprzedażach z wolnej ręki prowadzonych w ramach postępowania egzekucyjnego

 • Regularne raport. o ogłosz. zapr. przez międzynar. instytucje finansowe do składania ofert na zamówi. publiczne, przetargi, konkursy

 • Założenie Sp. z o.o. w Republice Serbii,  kapitał 1€, założyciel - Sp. z o.o., Spólka akcyjna lub osoba fizyczna-obywatel Polski, przedstawiciel-osoba fizyczna-obywatel Polski

 

 • 30% Zniżka na specjalistyczne usługi ekspertów, Zniżka na usługi tłumaczeniowe, Zniżka na usługi prawne

 • Prezentowanie i przedstawicielstwo biznesowe

 • Prezentacja produktów na rynku serbskim za pomocą kanałów i środków dostępnych PSIG

 • Wybór 5 wiarygodnych firm partnerskich w Republice Serbii do potencjalnej współpracy z możliwością kontaktów       bezpośrednich

 • Podstawowa analiza 1 segmentu rynku Republiki Serbii

Poprzez zakup jednego z pakietów członkowskich w Polsko-serbskiej izbie gospodarczej zyskują państwo:

 • aktywną i operatywną firmę w Republice Serbii

 • zgodność z wszystkimi przepisami prawa

 • dostęp do usług określonych w wybranym pakiecie członkowskim

 • komunikację w języku polskim

 • transparentność - bez ukrytych i dodatkowych kosztów

Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie członkostwa, który możesz pobrać tutaj.

bottom of page