Usługi

Wszystkie usługi Polsko-Serbskiej Izby Gospodarczej są bezpłatne dla członków, z wyjątkiem działań które będą zarejestrowane jako działalność gospodarcza w ramach realizacji celów Polsko-Serbskiej Izby Gospodarczej

  • Reprezentowanie interesów polskich firm w Serbii i serbskich firm w Polsce
  • Ustanowienie firm, usługi wolnej siedziby,usługi profesjonalnego tłumacza
  • Koordynacja działań więcej firm i wydajność na rynku (wynajem powierzchni magazynowej, zdolności rynku, chłodnia, itp.)
  • Zapewnienie pełnej pomocy prawnej dla firm i osób prywatnych (porady prawne, sporządzanie umów)
  • Współpraca z Ambasadą Republiki Polski w Belgradzie i Ambasady Republiki Serbii w Warszawie
  • Doradztwo finansowe i podatkowe
  • W celu uzyskania statusu preferencyjnych członków, Polsko-Serbska Izba Gospodarcza będzie zawierać Umowy o współpracy z odpowiednimi państwowymi i niepaństwowymi organami i instytucjami
  • Przygotowanie okresowych biuletynów i informacji przeznaczonych dla członków i opinii publicznej o sytuacji gospodarczej i społecznej w Polsce i Serbii
  • Usługi edukacyjne