Stopa referencyjna 1.75 proc.

NBS obniżyła stopę referencyjną o 0.25 pkt bazowych i od 11.03.2020 wynosic będzie 1.75 proc. w skali rocznej.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *