Wywiad Prezesa

Na Założycielskim Zgromadzeniu Polsko-Serbskiej Izby Gospodarczej  dla Honorowego Prezesa został wybrany dr Milan Brković.

W pierwszym wywiadzie dla strony Polsko-Serbskiej Izby Gospodarczej  Honorowy Prezes mówi o możliwości poprawy ogólnych stosunków między Polską i Serbią.

 • Panie Brkoviću, gratulacje z okazji wyborach. Jak Pan ocenia aktualny stan stosunków między dwoma krajami?
  • Dziękuję za gratulacje. Niestety, nie możemy być zadowoleni sposobem i tempem, ale przede wszystkim jakością tych związków. W przeszłości byli oni znacznie lepszy, bardziej dynamiczny, bardziej znaczący. Procesy tranzycji które się zdarzyli w obu krajach ale i ogólny proces zmian gospodarczych i społecznych wykonali ze dwa przyjazna kraja tracą tradycyjną bliskości.A z własnego doświadczenia wiem, że są to  bardzo bliski ludzie, z podobnymi temperamentom i życiowych aspiracji. I historia uczy nas wiele o tym.Dla przyszłych pokoleń, musimy zrobić wszystko, żeby poznać się wzajemnie lepiej i uczyć się wzajemnie.
 • Co będą Wasze obowiązki jako Prezesa Honorowego?
  • Obowiązki Prezesa Honorowego mają charakter protokołu.On powinien być mediatorem, najgłośniej zwolennik wzajemnej współpracy żeby wspierał i inicjował nowe mechanizmy, jak indywidualne interakcje tak i na najwyższym poziomie. Chcemy aktywnie uczestniczyć w tworzeniu warunków dla poprawy ogólnej polsko-serbskiej współpracy. Chcielibyśmy, żeby oprócz handlu i stosunków gospodarczych aby te kraje zostali partnerami i na międzynarodowej scenie, aby wspólnie stworzyć mechanizmy globalnego bezpieczeństwa oraz postępu gospodarczego. W tym celu, jako warunek mojego zaangażowania było utworzenie Rady do wspierania współpracy między dwoma krajami.Wierzę że najwyższy urzędnicy uznają znaczenie i wsparcie naszych wysiłków. I na pierwszym oficjalnym zwracaniem przedstawicielami Polsko-Serbskiej Izby Gospodarczej powiedziałem, że chcemy partnerstwo Polski i Serbii w 21 wieku.
 • Jakie są cele Polsko-Serbskiej Izby Gospodarczej w najbliższej przyszłości?
  • Zakończenie Założycielskiego Zgromadzenia było takie żeby sformalizować lub instytucjonalne ustalić organizacje wewnętrznej, stanowić pełną pojemność wszystkich organów w tym czasu rozpocznie się z konkretną inicjatywom i wnioskami.
 • Ilu członków Polsko-Serbska Izba Gospodarcza ma obecnie?
  • Polsko-Serbska Izba Gospodarcza powstała z inicjatywy 18 firm,tak jak polskich firm działające w Serbii tak i serbskich kilka firm działających w Polsce.Mamy nadzieję, że ta liczba wkrótce się znacznie zwiększy. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy podzielają nasze wartości i którzy są gotowi, aby dać swój wkład.

Dziękuję za rozmowę.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *