Serbia w liczbach (2017)

Serbia w liczbach (2017)

- Proste procedury tworzenia i rejestracji spółek - Proste procedury prowadzenia handlu zagranicznego i realizacji inwestycji zagranicznych - Rynek otwierający dostęp do około 800 mln konsumentów na podstawie porozumień o wolnym handlu - Korzystny system podatkowy - Awans o 4 pozicji w porównaniu z rokiem ubiegłym wędlug World Bank 2017 - PKB 2017 EUR 36 795 million - Inflacja 3,0 % - średnia płaca EUR 389 - Eksport EUR 19.330 million - Import EUR 22.365 million - Dług publiczny 61.5 PKB - Bezpośrednie inwestycje zagraniczne EUR 2.415 million - Deficyt budżetowy 0,8% PKB